Kontakt

MHBS tech s.r.o.
Drotárska cesta 41/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 02
icon_widget_image info@mhbs.sk

Archive

BYTOVÝ DOM ZÁHORSKÁ BYSTRICA: 14 bytov - vykurovanie/chladenie, 4-trubkový systém s fan-coilovými jednotkami + VZT rozvodmi, tepelné čerpalo voda-voda cca 80kW – realizácia profesií UK,CH VUIS Petržalka: klimatizácia, chladenie kancelárskych priestorov – realizácia. AIR HOTEL HOLÍČ: vykurovanie/chladenie, 2-trubkový systém,

LÚČKY aquapark: strojovňa o výkone cca 500 kW s tepelnými čerpadlami voda-voda – spolupráca na projekte s p. Kvičinským projektantom kompletnej strojovne – projekt pre stavebné povolenie SUNRISE: rekreačný komplex 9 budov v 3 typoch A, B, C –

IP CENTRUM – 2.ETAPA: strojovňa o výkone cca 180 kW s tepelnými čerpadlami voda-voda – spolupráca na projekte s p. Hyžom (KVT spol. s.r.o.), realizácia, dodávka zariadeníHOTEL DIVOKÁ VODA ČUŇOVO: vykurovanie/chladenie, 4-trubkový systém, tepelné čerpalo voda-voda cca 100kW –

TECHNOPOL: rekonštrukcia kotolne 2,2 MW s doplnením 3ks tepelných čerpadiel o výkone 720 kW – realizačný projekt, realizácia všetkých profesií týkajúcich sa kotolne HOTEL MYJAVA: vykurovanie/chladenie, 4-trubkový systém, tepelné čerpalo vodavoda cca 100kW, fancoily – realizačný projekt RODINNÉ DOMY

RODINNÉ DOMY 10 ks – vykurovanie/chladenie - projekcia, realizácia, projekt manažér POLYFUNKCIA FEIM MALCKY: vykurovanie/chladenie, 2-trubkový systém, tepelné čerpalo 2ks vzduch-voda cca 2x16kW, fancoily – realizácia, projekt manažér

RODINNÉ DOMY 25ks – vykurovanie/chladenie - chladené stropy, stenové vykurovanie, podlahové vykurovanie - projekcia, realizácia, projekt manažér VŠ sv. ALŽBETY – zdravotechnika, vykurovanie/chladenie pomocou fancoilových jednotiek, strojovňa s tepelným čerpadlom vzduch-voda o výkone cca 80 kW – realizačný projekt,

RODINNÉ DOMY 5 ks – vykurovanie/chladenie - chladené stropy, stenové vykurovanie, podlahové vykurovanie, zdravotechnika, elektroinštalácie - projekcia, realizácia, projekt manažér profesií TZB RETAIL PARK HUMENNÉ: rekonštrukcia obchodných priestorov 11ks o rozlohe cca 5000 m2, rekonštrukcia kotolne cca 850 kW,

RODINNÉ DOMY 3 ks – vykurovanie/chladenie, zdravotechnika, elektroinštalácia, vzduchotechnika - projekcia, realizácia, projekt manažér profesií TZB BYTOVÝ DOM BOROVCE: 12 bytových jednotiek - vykurovanie bytového domu pomocou plynových kotlov 48 kW, zdravotechnika, plyn, VZT – projekt pre stavebné povolenie

JAKUBOVO NÁMESTIE: novo-vybudovaná kotolňa cca 500 KW s osadením 2ks tepelných čerpadiel každé z nich o výkone 197 kW – kompletná realizácia vrátane ostatných profesií (v rámci strojovne) MaR, elektro, UK a CH RD KLČOV – vykurovanie pomocou tepelného

RODINNÉ DOMY 10 ks – vykurovanie/chladenie, zdravotechnika, elektroinštalácia, vzduchotechnika - projekcia, realizácia, projekt manažér BYTOVÝ DOM VRBOVÉ – 28 bytových jednotiek - vykurovanie bytového domu, zdravotechnika, VZT, plyn – realizácia komplet profesii TZB (UK, VZT, ZTI, PLYN) NOCLAHÁREŇ DEPAUL