Kontakt

MHBS tech s.r.o.
Drotárska cesta 41/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 02
icon_widget_image info@mhbs.sk

MHBS tech s.r.o.

MHBS tech s.r.o.

  • LÚČKY aquapark: strojovňa o výkone cca 500 kW s tepelnými čerpadlami voda-voda – spolupráca na projekte s p. Kvičinským projektantom kompletnej strojovne – projekt pre stavebné povolenie
  • SUNRISE: rekreačný komplex 9 budov v 3 typoch A, B, C – projekt vykurovania na stavebné povolenie pre všetky budovy.
  • BEŠEŇOVÁ aquapark: strojovňa o výkone cca 500 kW s tepelnými čerpadlami vodavoda – spolupráca na projekte s p. Kvičinským projektantom kompletnej strojovne
  • IP CENTRUM – 1.ETAPA: strojovňa o výkone cca 180 kW s tepelnými čerpadlami voda-voda – spolupráca na projekte s p. Hyžom (KVT spol. s.r.o.), realizácia
  • RODINNÉ DOMY – vykurovanie/chladenie – projekcia, realizácia