Kontakt

MHBS tech s.r.o.
Drotárska cesta 41/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 02
icon_widget_image info@mhbs.sk

MHBS tech s.r.o. – samostatná činnosť – realizácia a vedenie projektov

MHBS tech s.r.o. – samostatná činnosť – realizácia a vedenie projektov

 • AGÁTY – súbor bytového domu so 122 bytmi a obchodnými priestormi v kombinácii s 29 rodinnými domami. Realizovali sa vonkajšie inžinierske siete – montáž ležatých potrubných rozvodov kanalizácie dažďovej, splaškovej, zaolejovanej cca 1900 m od DN200 – DN 600, osadenie betónových šachiet a nádrží. Montáž ležatých potrubných rozvodov vody z liatinových rúr pre kompletné zásobovanie vody 3 ks bytových domov a 29 rodinných domov, cca 1100m od DN 80 – DN 200, napojenie sa na jestvujúcu vodovodnú sieť DN 300 a samozrejme na kanalizačnú sieť cez prečerpávacie zariadenia, pre celú oblasť. (Gd: DYNAMIK, Investor: CRESCO)
 • DYNAMIK – Rozvody vody a kanalizácie okolo a pod 29 rodinnými domami v základových konštrukciách – splašková a dažďová kanalizácia, pre spoločnosť DYNAMIK (Gd: DYNAMIK, Investor: CRESCO)
 • DIVADLO ARÉNA – Rekonštrukcia divadla na brehu Dunaja. Realizovala sa časť vonkajších rozvodov (inžinierske siete) – dodávka a montáž ležatých potrubných rozvodov kanalizácie dažďovej, splaškovej, cca 500 m od DN200 – DN 400, osadenie betónových šachiet a nádrží. Montáž ležatých potrubných rozvodov vody z liatinových rúr pre kompletné zásobovanie vody, cca 1100m od DN 80 – DN 200, napojenie sa na jestvujúcu vodovodnú sieť DN 300 a samozrejme na kanalizačnú sieť, vrátane dodávky materiálu, pre spoločnosť METROSTAV SLOVAKIA (Gd: METROSTAV, Investor: Bratislavský samosprávny kraj)
 • DIVADLO ARÉNA – Rekonštrukcia divadla na brehu Dunaja. Realizovala sa časť vnútorných rozvodov zdravotechniky – montáž kanalizácie, odvodnenia striech, montáž ležatých a stúpacích potrubných rozvodov vodovodu z nerezového potrubia a odhlučnenej kanalizácie, komplet osadenie zariaďovacích predmetov vrátane dodávky materiálu, pre spoločnosť METROSTAV SLOVAKIA (Gd: METROSTAV, Investor: Bratislavský samosprávny kraj)
 • BESICO SUČANY – Novostavba skladovej haly – realizácia profesii TZB (ZTI,PLYN,UK) v skladovej hale – požiarna voda z pozinkovaných rúr 750 m + hydranty 12 ks, rozvod pitnej vody pre vstavky haly, zariaďovacie predmety v sociálkach vstavkov, rozvod podtlakovej kanalizácie pre DN 56-250 – 350 m, plynoinštalácia pre teplovzdušné vykurovacie jednotky LERSEN cca 620 m, vykurovanie kancelárskych priestorov vykurovacími telesami v kombinácii s plynovým kotlom, vrátane dodávky materiálu, pre spoločnosť DYNAMIK (Gd: DYNAMIK, Investor: BESICO).
 • BORY HOME 4 – Súbor 6 ks bytových domov s 360 bytovými jednotkami. Realizácia pozostávala z montáže stúpacích rozvodov vykurovania z uhlíkovej ocele – cca 2900 m, rozdelovačov/zberačov na poschodiach, predizolovaných plasthliníkové potrubí po jednotlivých bytoch – cca 22 000 m, montáže vykurovacích telies v počte cca 1450 ks, bez dodávky materiálu pre spoločnosť GREMIKLIMA (G.d : PENTA, Investor : PENTA)
 • ZWIRN 1 – Súbor bytových domov. Realizácia podlahového vykurovania o rozlohe cca 5500 m2 s pokládkou podkladného polystyrénu a pokládkou systémovej dosky s rúrkou, montáž chodbových rozdelovačov/zberačov, montáž bytových rozdelovačov, skriniek bez dodávky materiálu pre spoločnosť GREMIKLIMA (G.d : YIT SLOVAKIA, Investor : YIT SLOVAKIA)
 • SLNEČNICE C3 – Polyfunkčný objekt SO 06 – vykurovanie polyfunkčného objektu pomocou plynového kotla 24 kW, zdravotechnika, plyn – realizácia profesii TZB (UK, ZTI, PLYN) vrátane dodávky materiálu, pre spoločnosť DYNAMIK (Gd: DYNAMIK, Investor: CRESCO)
 • RENDEZ RAČA – Súbor bytových domov s 360 bytovými jednotkami. Realizácia pozostávala z montáže stúpacích rozvodov vykurovania z uhlíkovej ocele – cca 1000 m, rozdelovačov/zberačov na poschodiach, predizolovaných plasthliníkové potrubí po jednotlivých bytoch – cca 21 000 m, montáže vykurovacích telies v počte cca 950 ks, bez dodávky materiálu pre spoločnosť GREMIKLIMA (G.d : ASSYX, Investor :).
 • PRÍSTAVNÁ 1 – Polyfunkčná budova v prevažnej forme určená na bývanie . Realizácia pozostávala z profesii UK a CH. Prevedená bola montáž podlahového vykurovania o rozlohe cca 10 600 m2 s pokládkou podkladného polystyrénu a pokládkou systémovej dosky s rúrkou, montáž chodbových rozdelovačov/zberačov, montáž bytových rozdelovačov/zberačov, skriniek. Hlavné stúpacie rozvody UK a CH boli zvárané z bezošvej ocele DN 20–DN 200 v množstve cca 5300 m bežných. Zároveň popri vykurovaní sme realizovali aj plošné stropné chladenie – pod omietkový systém upnutý na lišty v bytoch o rozlohe cca 6000 m2 s príslúchajúcimi armatúrami, rozdelovačmi/zberačmi. V obchodných priestoroch boli namontované fan-coilové jednotky cca 80 ks. Zákazka bola realizovaná bez dodávky materiálu pre spoločnosť GREMIKLIMA (G.d : SKANSKA, Investor : GRAFOBAL).
 • TESCO KREMNICA – Supermarket Tesco s viacerými obchodnými jednotkami. Realizovali sa vonkajšie inžinierske siete vrátane výkopov, zásypov a obsypov, vnútorné rozvody UK a ZTI . Montáž pozostávala z ležatých potrubných rozvodov kanalizácie dažďovej, splaškovej, zaolejovanej, osadenie betónových šachiet a nádrží, ako ORL, požiarna nádrž, novovybudovanie monolitickej nádrže pre napojenie sa do jestvujúcej kanalizácie…. Montáž ležatých potrubných rozvodov vody z PE, prekládka plynovodu STL na 2 miestach, napojenie sa na jestvujúcu vodovodnú sieť DN 300 a na kanalizačnú sieť. Vnútorné profesie ZTI a UK – boli realizované ležaté rozvody kanalizácie v základoch, zdravotechnika a vykurovanie v sociálnych zariadeniach, odvodnenie striech podtlakovou kanalizáciou, hydrantový systém. Montáž bola realizovaná pre spoločnosť METROSTAV vrátane materiálu (Gd: METROSTAV, Investor: TESCO)