Kontakt

MHBS tech s.r.o.
Drotárska cesta 41/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 02
icon_widget_image info@mhbs.sk

MHBS tech s.r.o. – samostatná činnosť – realizácia a vedenie projektov

MHBS tech s.r.o. – samostatná činnosť – realizácia a vedenie projektov

  • METROPOLIS – Bytový dom s 298 bytovými jednotkami. Stavba sa skladala z 2 veží, kde my sme realizovali jednu z veží o rozlohe 4650 m2.. Naša realizácia pozostávala s montáže stropného chladenia/kúrenia, pod omietkovou formou (lišta, rúrka) s napojením na rozdelovač/zberač s napojením na hl. rozvod UK a CH. Stropmi je uvažované aj vykurovanie aj chladenie. Montáž bola realizovaná bez dodávky materiálu pre spoločnosť KLIMAK. (Gd: TAKENAKA, Investor: MINT INVESTMENTS)
  • VYDRICA – Bytový dom s 450 bytovými jednotkami. Stavba sa skladala z viacerých bytových domov, kde my sme realizovali jeden z BD. Realizácia pozostávala z profesií UK a CH. Prevedená bola montáž podlahového vykurovania o rozlohe cca 3300 m2 s pokládkou podkladného polystyrénu a pokládkou systémovej dosky s rúrkou, montáž chodbových rozdelovačov/zberačov, montáž bytových rozdelovačov/zberačov, skriniek. Zároveň popri vykurovaní sme realizovali aj plošné stropné chladenie – pod omietkový systém upnutý na lišty v bytoch o rozlohe cca 2100 m2 s príslúchajúcimi armatúrami, rozdelovačmi/zberačmi. Zákazka bola realizovaná bez dodávky materiálu pre spoločnosť KLIMAK (G.d : STRABAG, Investor : LUCRON).
  • BD AGÁTY – Bytový dom so 122 bytovými jednotkami – montáž zdravotechnických inštalácii vody, kanalizácie, odvodnenia balkónov systémom LORO, odvodnenia striech, montáž ležatých a stúpacích potrubných rozvodov vodovodu z nerezového potrubia, odhlučnenej kanalizácie, kompletáž – montáž zariaďovacích predmetov. Montáž bola realizovaná bez dodávky materiálu, pre spoločnosť GREMIKLIMA (Gd: DYNAMIK, Investor: CRESCO)
  • RD AGÁTY – 29 kusov rodinných domov – montáž zdravotechniky a vykurovania. Realizácia ZTI pozostávala z montáže kanalizácie, odvodnenia striech, montáž ležatých a stúpacích potrubných rozvodov vodovodu z plast-hlinníkového potrubia, odhlučnenej kanalizácie, pod omietkových konštrukcii a boxov pre batérie a nezámrzných ventilov. Realizácia UK pozostávala z montáže hrubých rozvodov vykurovania zo strojovne ku rozdelovačom/zberačom, podlahového vykurovania s pokládkou systémovej dosky a rúrky s napojením na rozdelovače. Ako zdroj boli použité tepelné čerpadlá vzduch/voda. Montáž bola realizovaná bez dodávky materiálu, pre spoločnosť GREMIKLIMA (Gd: DYNAMIK, Investor: CRESCO)
  • BD GREEN ATRIUM – Dve samostatne stojace bytové domy s 94 bytovými jednotkami a podzemnými garážami – dodávka a montáž zdravotechnických inštalácii vody, kanalizácie, odvodnenia striech, montáž ležatých a stúpacích potrubných rozvodov vodovodu z nerezového potrubia a odhlučnenej kanalizácie. Montáž bola realizovaná vrátane dodávky materiálu, pre spoločnosť GASFER (Gd: SKELETON, Investor: HABERL REAL ESTATE)
  • MEVIS – skladovo/výrobná hala realizácia profesii TZB – požiarna voda z pozinkovaných rúr 450 m + hydranty 16 ks, rozvod pitnej vody DN 50 – 350 m, rozvod stlačeného vzduchu cca 250 m, odvodnenie striech podtlakovou kanalizáciou, ležatá kanalizácia, vybavenie vstavkov vodoinštaláciou a zariaďovacími predmetmi. Montáž bola realizovaná vrátane dodávky materiálu, pre spoločnosť MEETROSTAV (Gd: METROSTAV, Investor: MEVIS)
  • RD JAROVCE – Súbor 14 kusov rodinných domov – montáž zdravotechniky, vykurovania a chladenia. Realizácia ZTI pozostávala z montáže kanalizácie, , odvodnenia striech, montáž ležatých a stúpacích potrubných rozvodov vodovodu z plast-hlinníkového potrubia, odhlučnenej kanalizácie, podomietkových konštrukcii a boxov pre batérie a nezámrzných ventilov. Realizácia UK pozostávala z montáže hrubých rozvodov vykurovania zo strojovne ku rozdelovačom/zberačom, podlahového vykurovania s pokládkou systémovej dosky a rúrky s napojením na rozdelovače. Ako zdroj boli použité tepelné čerpadlá vzduch/voda Realizácia CH pozostávala z montáže medenných rúr pre klimatizácie ako príprava hrubých rozvodov chladenia. Montáž bola realizovaná vrátane dodávky materiálu, pre spoločnosť CONARI (Gd: ZUKAMAL, Investor: CONARI)