Kontakt

MHBS tech s.r.o.
Drotárska cesta 41/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 02
icon_widget_image info@mhbs.sk

MHBS tech s.r.o. – samostatná činnosť – vedenie projektov

MHBS tech s.r.o. – samostatná činnosť – vedenie projektov

  • SPŠS NMnV – rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky a vykurovania v jednotlivých častiach – realizácia profesii TZB (UK, ZTI)
  • BD ŠEVČENKOVA – výmena stúpacích rozvodov vody, kanalizácie a plynu v jestvujúcich panelových domoch – realizácia profesii TZB (ZTI a PLYN)
  • RÍNOK RAČA – 1xbytový dom s 48 bytovými jednotkami a 1x bytový dom s 87 bovými jednotkami – montáž zdravotechnických inštalácii vody, kanalizácie, ležatých a stúpacích potrubných rozvodov. Realizácia radiátorového vykurovania – montáž ležatých a stúpacích potrubných rozvodov UK, rozvodov vykurovania po bytoch, osadenie vykurovacích telies
  • RÍNOK RAČA – vonkajšie inžinierske siete – montáž ležatých potrubných rozvodov kanalizácie dažďovej, splaškovej, zaolejovanej cca 1600 m od DN200 – DN 400, osadenie betónových šachiet a nádrží. Montáž ležatých potrubných rozvodov vody z liatinových rúr pre kompletné zásobovanie vody 9 ks bytových domov cca 780m od DN 80 – DN 150, napojenie sa na jestvujúcu vodovodnú sieť DN 300.
  • BD KOPČIANSKA – Tri bytové domy s 3×80 bytmi – dodávka a montáž zdravotechnických inštalácii vody, kanalizácie, odvodnenia balkónov systémom LORO, odvodnenia striech, montáž ležatých a stúpacích potrubných rozvodov vodovodu z nerezového potrubia v 2. tlakových pásmach a odhlučnenej kanalizácie.
  • BD BAZOVA –Bytový dom so 180 bytmi – montáž zdravotechnických inštalácii vody a vykurovania – montáž kanalizácie, odvodnenia balkónov, odvodnenia striech, montáž ležatých a stúpacích potrubných rozvodov vodovodu z nerezového potrubia a odhlučnenej kanalizácie.
    Montáž podlahového vykurovania TACKER systém cca 10 000 m2, montáž plynovej kotolne o výkone 400 kW.
  • BD ŠTUROVO – Bytový dom s 13 bytovými jednotkami – realizácia zdravotechnických inštalácii, prípojok vody a kanalizácie pre BD.