Kontakt

MHBS tech s.r.o.
Drotárska cesta 41/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 02
icon_widget_image info@mhbs.sk

MHBS tech s.r.o.

MHBS tech s.r.o.

  • TECHNOPOL: rekonštrukcia kotolne 2,2 MW s doplnením 3ks tepelných čerpadiel o výkone 720 kW – realizačný projekt, realizácia všetkých profesií týkajúcich sa kotolne
  • HOTEL MYJAVA: vykurovanie/chladenie, 4-trubkový systém, tepelné čerpalo vodavoda cca 100kW, fancoily – realizačný projekt
  • RODINNÉ DOMY – vykurovanie/chladenie – projekcia, realizácia profesií TZB
  • MELROSE II.: 3ks bytových domov, vykurovanie jednotlivých bytov pomocou bytových staníc – projekt pre stavebné povolenie
  • KSNS JAKUBOVO NÁMESTIE: ubytovacie zariadenie pre kongregáciu sestier najsvätejšieho spasiteľa, objekty SO 04, SO 05 – podlahové vykurovanie/stropné chladenie, strojovňa o výkone cca 350 kW s tepelnými čerpadlami voda-voda – projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt