Kontakt

MHBS tech s.r.o.
Drotárska cesta 41/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 02
icon_widget_image info@mhbs.sk

MHBS tech s.r.o. – samostatná činnosť – vedenie projektov

MHBS tech s.r.o. – samostatná činnosť – vedenie projektov

 • OČNÉ CENTRUM MARTIN – podlahové vykurovanie cca 900 m2, stropné chladenie, zdroj tepelné čerpadlo cca 30 kW, zdravotechnika, plynoinštalácia, plynový kotol o výkone 45 kW – realizácia profesii TZB (UK, ZTI, PLYN)
 • BD NOVANTA 50 bytov – realizácia hlavných rozvodov UK – zváranie oceľových rozvodov ležatých a stúpacích ku jednotlivým bytom.
 • SALEZIANI DON BOSCA – realizácia chladených stropov pod-omietkovým systémom REHAU o veľkosti cca 600 m2, hlavné rozvody chladenie z medených potrubí.
 • NEMAK ŽIAR NAD HRONOM – realizácia profesii TZB – požiarna voda z pozinkovaných rúr 300 m + hydranty 6 ks, rozvod pitnej vody DN 50 – 150 m, rozvod stlačeného vzduchu DN 150 – 250 m, plynoinštalácia DN 50 – cca 50 m.
 • SLNEČNICE C3 – polyfunkčný objekt SO 06 – vykurovanie polyfunkčného objektu pomocou plynového kotla 24 kW, zdravotechnika, plyn – realizácia profesii TZB (UK,ZTI, PLYN)
 • BD SLNEČNICE – etapa C4 objekt SO01 a SO05 – 2x BD so 44 bytmi – montáž zdravotechnických inštalácii vody, kanalizácie, odvodnenia balkónov, ležatých a stúpacích potrubných rozvodov.
 • CONTINENTAL ZVOLEN – rozšírenie administratívnych priestorov výrobnej haly – realizácia rozvodov ležatej kanalizácie v základových konštrukciách a vonkajšie rozvody dažďovej a splaškovej kanalizácie od DN 100 – DN 400 s napojením na jestvujúce rozvody.
 • MEUHLBAUER NITRA – montáž vykurovania/chladenia systémom BKT (nahrievanie a ochladzovanie betónových konštrukcií budovy) 12 000 m2 so zdrojom tepla/chladu – tepelným čerpadlom zem/voda o výkone cca 600 kW. Primárny zdroj tvorí sieť 120 ks 90 m vrtov. Naša realizácia bol plošný systém.
 • BD ŽELIEZOVCE – bytový dom s 19 bytovými jednotkami – realizácia radiátorového vykurovania, zdravotechniky, prípojok vody a kanalizácie BD.
 • ŠTADIÓN AS TRENČÍN – dostavba a rozšírenie futbalového štadióna o 2 tribúny – realizácia ležatých rozvodov kanalizácie a realizácia zdravotechniky (sociálnych zariadení).
 • CIZS SMOLENICE – realizácia zdravotechniky a radiátorového vykurovania so zdrojom – plynovými kotlami o výkone 120 kW.
 • BD JELENECKÁ NITRA – 57 bytových jednotiek – montáž vykurovania/chladenia systémom podomietkových stropných rozvodov (chladených stropov) 2 200 m2 so zdrojom tepla/chladu – tepelným čerpadlom vzduch/voda o výkone cca 110 kW. Naša realizácia bol plošný systém v bytoch.