Kontakt

MHBS tech s.r.o.
Drotárska cesta 41/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 02
icon_widget_image info@mhbs.sk

MHBS tech s.r.o.

MHBS tech s.r.o.

  • JAKUBOVO NÁMESTIE: novo-vybudovaná kotolňa cca 500 KW s osadením 2ks tepelných čerpadiel každé z nich o výkone 197 kW – kompletná realizácia vrátane ostatných profesií (v rámci strojovne) MaR, elektro, UK a CH
  • RD KLČOV – vykurovanie pomocou tepelného čerpadla , zdravotechnika, elektroinštalácia, vzduchotechnika – realizačný projekt, kompletná realizácia
  • RD ALŽBETIN DVOR – vykurovanie pomocou plynového kotla , zdravotechnika, elektroinštalácia – realizačný projekt, kompletná realizácia
  • BMB LEITNER – priame chladenie kancelárskych priestorov VRV systémom, vnútorné jednotky sú kazetové, vetranie rekuperačnými jednotkami.
  • BYTOVÝ DOM SELICE – 13 bytových jednotiek – vykurovanie bytového domu pomocou plynových kotlov 48 kW, zdravotechnika, plyn, VZT – projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt vykurovania, realizácia profesii TZB (UK, VZT, ZTI, plyn)