Kontakt

MHBS tech s.r.o.
Drotárska cesta 41/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 02
icon_widget_image info@mhbs.sk

MHBS tech s.r.o.

MHBS tech s.r.o.

  • RODINNÉ DOMY 10 ks – vykurovanie/chladenie, zdravotechnika, elektroinštalácia, vzduchotechnika – projekcia, realizácia, projekt manažér
  • BYTOVÝ DOM VRBOVÉ – 28 bytových jednotiek – vykurovanie bytového domu, zdravotechnika, VZT, plyn – realizácia komplet profesii TZB (UK, VZT, ZTI, PLYN)
  • NOCLAHÁREŇ DEPAUL – vykurovanie pomocou plynových kotlov 240 kW, zdravotechnika – realizácia profesii TZB ( UK, ZTI ), projekt manažér profesií TZB
  • BYTOVÝ DOM SLNEČNICE – 216 bytových jednotiek – vykurovanie bytového domu, zdravotechnika, – realizácia profesii TZB ( UK, ZTI ), projekt manažér profesií TZB
  • BYTOVÝ DOM PEZINOK – 63 bytových jednotiek – vykurovanie bytového domu, zdravotechnika, – realizácia profesii TZB ( UK, ZTI ), projekt manažér profesií TZB
  • 3 DOM RUSOVCE – vykurovanie/chladenie, zdravotechnika, – projekcia, realizácia profesii TZB ( UK, ZTI ), projekt manažér profesií TZB.